изпъквам

изпъквам
изпъ̀квам нсв
изпъ̀кна св
нпрх spiccàre, distìnguersi

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • изпъквам — гл. появявам се, изскачам, излизам начело, излизам наяве, излизам напред, показвам се, възниквам, бия на очи, правя впечатление, проявявам се, прочувам се, отличавам се, ставам известен, прославям се, славя се, носи ми се славата, виден съм,… …   Български синонимен речник

 • контрастирам — гл. ярко изпъквам, изпъквам, отличавам се, откроявам се, очертавам се, различавам се …   Български синонимен речник

 • бия на очи — словосъч. правя впечатление, отличавам се, изпъквам, виждам се, лича, проличавам, личен съм, виден съм …   Български синонимен речник

 • блестя — гл. светя, проблясвам, блещя, блещукам, светлея, сияя, лъщя, заслепявам, заблестявам, искря, грея, горя гл. отличавам се, изпъквам, правя впечатление, проявявам се, блясвам, изгрявам гл. нажежен съм силно гл. отразявам, отражавам гл. просветвам,… …   Български синонимен речник

 • блясвам — гл. светвам, изгарям, проблясвам, лъсвам, блещя гл. показвам се, появявам се, проявявам се, изпъквам, ставам личен, правя впечатление, отличавам се гл. избухвам, разгарям се, засиявам гл. припламвам, святкам …   Български синонимен речник

 • възниквам — гл. изниквам, израствам, появявам се, явявам се, показвам се, излизам, мяркам се, изпъквам, раждам се, пораждам се, зараждам се, произхождам, създавам се, ставам, сбъдвам се …   Български синонимен речник

 • зараждам се — гл. създавам се, пораждам се, почвам, възниквам, раждам се, произлизам, произхождам, израствам, изниквам, изпъквам, появявам се, показвам се, явявам се …   Български синонимен речник

 • извъждам се — гл. раждам се, създавам се, израствам, изниквам гл. изпъквам, показвам се, проявявам се, оформявам се, изкалъпвам се, обработвам се, ставам …   Български синонимен речник

 • излизам налице — словосъч. показвам се, появявам се, ставам явен, явявам се, мярвам се, лъсвам се, изскоквам, изпъквам, излизам начело, излизам наяве словосъч. проявявам се, прочувам се, прославям се, ставам известен …   Български синонимен речник

 • излъчвам се — гл. пъча се, дуя се, надувам се, перя се, перча се, напервам се, издувам се гл. изпъквам …   Български синонимен речник

 • излюпвам се — гл. раждам се, излизам гл. създавам се, оформявам се, показвам се, изпъквам, излизам наяве …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”